سرور رو انتقال دادن، بدون اطلاع!

یه عالم پستام با یه عالم کامنت مهم از بین رفت!!

« »