ای بابا اصلا نمی رسم این داستانو بنویسم ،یعنی قبلا نوشتمش ها !

ولی تو دفترم

نمی رسم تایپش کنم ،با اینکه تایپ ده انگشتیم عالیه .

ولی چی کار کنم دیگه کلی کار سرم ریخته .

اصلا وقتی واسش تعیین نمی کنم

از این به بعد هر موقع رسیدم ادامش می دم .همینه که هست

« »