یه چند وقتی بود دلم که هی .. حالم بد جوری گرفته بود ..

نه که الان خوب شده باشم ها ..

نه ..الانم داغونم ..خراب ..

هی می گم دیوونه می نویسی که چی بشه ؟واسه ی کی ؟خودت می نویسی خودت می خونی و کیف می کنی ،همین ؟!

ولی باز می گم آره همین ..

کافیه ،خودت که از نوشتن لذت می بری ،خواننده نداشته باشی چه عیبی داره ؟

خلاصه دستم که نه دلم به نوشتن نمی رفت یه مدتی ..

عزیزم ..

اگه کسی احتمالا داره این مطلبو می خونه جان عزیزش یه نظر بذاره بدونم یکی یه سر زده ..

دمت گرم